چكيده هاى ناب

تــــــــــيغ اخـمـــــــــــــــــــــــــــــــــهاى تـو

گل زخـمـــــــــــــــــــــهاى تن من

كـــــــــــــــــومــرهمى،كــــو؟

كبريت،آتـش،نه نه

آتشم تو بودى،همه حيله هايت

از نبض خاك گذشـت،بى اعـتــناكه...

قلب مـرا مى تپـــــــيـد

در بن بست كوچه نازت

گوله اى آتش دردامان سياه شب

توشــدى

عــفربه ى  ساعتهاچــرخيدند سمت تورا

حجم گرفت آب

به خود كشـيد تمام جاده هارا،سوى وسمت تو

پايانشان توبودى و

بي تابى تمام من!!

نوشته شده در 89/12/02ساعت 1:39 توسط م.ر.ك _محمدرحيم كاظمى|


آخرين مطالب
» 
» کپی
» جدائی
» طلوع
» حرف دل است
» بودن درکنارت
» لیلای عشق
» بیقراری
» من غرق دریای توام
» درد دلی پرازاشتباه
Design By : Pars Skin