چكيده هاى ناب

تــــــــــيغ اخـمـــــــــــــــــــــــــــــــــهاى تـو

گل زخـمـــــــــــــــــــــهاى تن من

كـــــــــــــــــومــرهمى،كــــو؟

كبريت،آتـش،نه نه

آتشم تو بودى،همه حيله هايت

از نبض خاك گذشـت،بى اعـتــناكه...

قلب مـرا مى تپـــــــيـد

در بن بست كوچه نازت

گوله اى آتش دردامان سياه شب

توشــدى

عــفربه ى  ساعتهاچــرخيدند سمت تورا

حجم گرفت آب

به خود كشـيد تمام جاده هارا،سوى وسمت تو

پايانشان توبودى و

بي تابى تمام من!!

نوشته شده در ۸۹/۱۲/۰۲ساعت 1:39 توسط م.ر.ك _محمدرحيم كاظمى|


آخرين مطالب
» 
» کپی
» پس کی
» پرنده اهلی
» شعری بگو...........
» قلمی زخمی نوشت
» روح مهاجر
» ای نازدلپذیر
» جای ماه بنشین
» یاسهای تیغ خورده
Design By : Pars Skin